rotator 11
Koperta

"Poznaj lepiej swoją okolicę"


W dniu 8 kwietnia 2017 r. zakończyła się kolejna, IX edycja, dorocznego, Wiosennego Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie organizowanego pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Temat wiodący tegorocznej edycji Konkursu brzmiał: „Historia rzemiosła i przemysłu w regionie konińskim”. W konkursie brali udział uczniowie z gimnazjów konińskich oraz z powiatu konińskiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 124 uczniów, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 31 uczniów.  W finałowych rozgrywkach uczestniczyło 29 uczniów z 9 gimnazjów.  W wyniku końcowej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła 10 laureatów (szczegółowe wyniki podano niżej).

Podczas dwóch etapów konkursu uczestnicy dzielnie walczyli. Były pytania krótkie, pytania problemowe i zadania praktyczne dotyczące Konina i okolicy, także rzemiosła konińskiego i przemysłu. Ostateczne wyniki dla 10-tki laureatów ustaliło, w finale ustnym, Jury konkursowe pod przewodnictwem Andrzeja Łąckiego – Prezesa PTTK Oddział w Koninie. W pracach Jury uczestniczyli także: Agnieszka Buciak – kierownik Impexmetal SA, Robert Olejnik – dziennikarz Portalu LM. Konin, Michał Cieślak – specjalista Centrum Informacji Turystycznej oraz Waldemar Szymczak – nauczyciel obsługi turystycznej ZS CKU.

Oprócz zmagań związanych z Konkursem uczestnicy mieli możliwość zwiedzić szkołę i uczestniczyć w różnych atrakcyjnych pokazach i przedsięwzięciach realizowanych przez uczniów Zespołu Szkół CKU w Koninie w ramach akcji Otwarte Drzwi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sztuk walki, pokazy musztry paradnej czy podejmowane przez uczniów-strażaków pozorowane akcje gaśnicze. Mimo nie najlepszej pogody wielu chętnych skorzystało ze spaceru po pięknej konińskiej Starówce. W związku z tematem wiodącym Konkursu z jego uczestnikami spotkał się Robert Olejnik – znany dziennikarz Portalu LM. Konin oraz autor Konińskich Wspomnień. W krótkim wykładzie przedstawił młodzieży mnóstwo ciekawych, a mało znanych informacji, o historii przemysłu konińskiego, o istniejących jeszcze i bardzo znaczących dla Konina i regionu wielkich zakładach przemysłowych, o osiągnięciach, a także o słabościach gospodarczych regionu, wreszcie o znanych i mniej znanych osobach związanych z przemysłem konińskim.

Organizator Konkursu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Współorganizatorzy:

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki

Starosta Koniński – Stanisław BielikKońcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco: W klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce    - Joanna Klanowska         (Gimnazjum  w Liścu Wielkim)

II miejsce   - Sara Klonecka                   (Gimnazjum nr 3 w Koninie)

III miejsce – Julia Karmowska              (Gimnazjum w Sławsku)

IV miejsce  - Żaneta Wróblewska           (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

V miejsce   - Monika Miętkiewska          (Gimnazjum w Lubstowie)

Nagrodę główną – smartfon – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody (dyski zewnętrzne) ufundowali: Starosta Koniński, Wójt Gminy Stare Miasto, R. Piguła – Prezes Art.Metal Konin oraz Radosław Raszewski z firmy Raszewski i Syn. Nagrody dla najlepszej piątki ufundowała również Konińska Izba Gospodarcza. Kolejne nagrody ufundowali: Dyrektor MODN w Koninie, Dyrektor ZS CKU, Impexmetal SA Aluminium Konin oraz inne firmy i instytucje konińskie.

Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych. Szczegółową listę sponsorów przedstawia odrębny wykaz zamieszczony na stronie internetowej szkoły: www.zscku.konin.pl

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc (2 osoby - 6 miejsce i 3 osoby - 7 miejsce) otrzymali:

- Iga Wróblewska                 (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

- Monika Witkowska            (Gimnazjum w Liścu Wielkim)

- Patrycja Wareńczak            (Gimnazjum w Budzisławiu Kościelnym)

- Aleksandra Jąkalska           (Gimnazjum nr 5 w Koninie) 

- Wojciech Tylak                  (Gimnazjum w Żychlinie)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

I miejsce    -  Gimnazjum w Liścu Wielkim  

II miejsce   -   Gimnazjum w Sławsku  

III miejsce -    Gimnazjum w Lubstowie

Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi. Dla wszystkich uczestników Konkursu Impexmetal SA Aluminium Konin ufundował albumy „50 lat Huty Aluminium Konin” oraz koszulki i długopisy. Wszyscy opiekunowie w podziękowaniu za przygotowanie finalistów otrzymali książki „Historia Kamedułów Bieniszewskich”, a wręczał je sam autor Marek Graniczny, nauczyciel ZS CKU, fascynujący się historią regionu, zwłaszcza Kazimierza Biskupiego, członek Bractwa Pięciu Męczenników. Na zakończenie wszystkich uczestników, opiekunów i gości zaproszono na pogawędkę przy kawie i słodki poczęstunek.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:

Sławomir Lorek – zastępca Prezydenta Miasta Konina

Ewelina Rapeła  – Główny Specjalista ds. promocji Starostwa Powiatowego w Koninie

Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto

Agnieszka Buciak – Kierownik ds. marketingu Impexmetal SA Aluminium Konin

Robert Olejnik – Dziennikarz Portalu LM. Konin, autor Konińskich Wspomnień

Michał Cieślak  – Specjalista ds. informacji turystycznej w Centrum Informacji Turystycznej

Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie

Tomasz Kopczyński – Dyrektor Biura Konińskiej Izby Gospodarczej

Agnieszka Niekochańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Liścu Wielkim

Krzysztof Pachciarz – Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Ewa Dąbrowska – wicedyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Dominika Ciszak – wicedyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Odpowiedzialni za organizację konkursu:

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU

Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU

Komisja Konkursowa i organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie sponsorom oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

Źródło: www.zscku.konin.pl

Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon