rotator 11
Koperta

Rowerem przez Wielkopolskę – konferencja branżowa w Koninie


Wypożyczalnie rowerów miejskich, samoobsługowe stacje napraw rowerów, autobusy z przyczepami na rowery, e-rowery z napędem elektrycznym – to jedne z tematów poruszanych podczas wczorajszej konferencji „Turystyka rowerowa w Wielkopolsce”.

 
Wydarzenie organizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (UMWW) oraz Lokalną Organizację Turystyczną „Marina” cieszyło się ogromnym zainteresowaniem branży turystycznej oraz podmiotów, którym temat jest bliski. Ponad 100 uczestników wydarzenia reprezentowało samorządy lokalne z terenu województwa wielkopolskiego, parki krajobrazowe, Lasy Państwowe - nadleśnictwa Turek, Oborniki, Konin, Koło, Pniewy, wielkopolskie oddziały Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i innych organizacji pozarządowych działających  w sferze turystyki, lokalne organizacje turystyczne i lokalne grupy działania, wielkopolskie uczelnie wyższe, zarządy dróg wojewódzkich i miejskich.
 
W imieniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” zebranych gości przywitał Prezes Stowarzyszenia Marek Zawidzki. Z kolei otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW) Tomasz Wiktor. Nad właściwym przebiegiem spotkania i merytoryką dyskusji czuwał Andrzej Kaleniewicz – zapalony cyklista i jednocześnie pracownik UMWW.
 
Jako pierwszy wystąpił – Andrzej Gordon z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego poruszając ważną kwestię prawnych aspektów wytyczania szlaków rowerowych i wskazując jednocześnie na częstą niewiedzę w tym zakresie użytkowników dróg rowerowych i organizatorów imprez kolarskich czy też rowerowych. Jest to wynikiem braku jednolitej regulacji prawnej o randze ustawy, która rozwiązałaby prawne problemy szlaków turystycznych.
 
Kolejną, nie mniej ważną tematyką poruszaną podczas konferencji była standaryzacja turystycznych tras rowerowych. Dr inż. Tadeusz Kopta podkreślił ogromny potencjał turystyki rowerowej w Polsce co, niestety,  nie zawszeidzie w parze z masową turystyką rowerową. Jakie są tego przyczyny? Zaproszony prelegent wskazał kilka, m.in.  wady szlaków, duże pochylenialub zła nawierzchnia, braki w oznakowaniu, czy też trudności w przewozie rowerów. Częściowym rozwiązaniem  według eksperta mogłoby być przejęcie przez urzędy marszałkowskie funkcji nadzorującej i wytyczającej określone standardy, procedury w ww. zakresie.
 
W następnej części konferencji opatrzonej hasłem „Gmina Przyjazna Rowerzystom” prelegenci przedstawiali własne doświadczenia. Jolanta Śledzińska z perspektywy ogólnopolskiej, jako przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego, Arkadiusz Bednarek z poziomu gminnego na przykładzie Murowanej Gośliny i Andrzej Łącki wraz z Eweliną Rapeła – z punktu widzenia miasta Konina i powiatu konińskiego.
 
Jako ostatni, z prelekcjami dotyczącymi szlaku turystycznego jako produktu wystąpili: Jacek Zdrojewski - koordynator działań związanych z budową szlaku rowerowego Green Velo oraz ponownieJolanta Śledzińska z ramienia PTTK.
 
Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, który podsumował tematykę wydarzenia. Poruszone zostały wątki komercjalizacji szlaków rowerowych oraz problemu braku jednolitych produktów turystycznych dla rowerzystów, które sprzyjałyby masowej turystyce rowerowej i jednocześnie finansowały utrzymanie szlaków.
 
Uczestnicy konferencji, poza poszerzeniem i usystematyzowaniem wiedzy w zakresie aspektów funkcjonowania szlaków rowerowych i nowoczesnych narzędzi ich promocji, mieli również możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy. 
 
Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Miesięcznik  „Rowertour”. Z kolei Miasto Konin oraz Powiat Koniński wspierali organizację wydarzenia jako partnerzy konferencji. Projekt w całości został sfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon