rotator 11
Koperta

"Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny"

Ogólnopolska akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” to wykorzystanie sprawdzonej formuły weekendowych akcji zniżkowych organizowanych przez polskie miasta i regiony oraz przeniesienie jej na poziom krajowy.

Projekt jest skierowany do branży turystycznej, gestorów atrakcji turystycznych, restauratorów, hotelarzy, organizacji i instytucji, jak również do turystów indywidualnych, którzy mogą składać oferty udziału w IV edycji akcji "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" do dnia 13 lutego 2018 r.

W tym roku pierwszy weekend niższych cen w usługach turystycznych przypada od 9 do 11 marca 2018r.


Podczas ubiegłorocznego, jesiennego weekendu, skorzystało z niego około 110 tys. turystów. W akcji wzięło udział ponad 550 przedsiębiorców turystycznych, którzy zaangażowali się w kampanię i zaoferowali swoje produkty oraz usługi w obniżonych o przynajmniej 50 proc. cenach.

Kolejne edycje akcji prowadzone wspólnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną, dają pozytywny impuls krajowemu ruchowi turystycznemu poza tradycyjnym szczytem urlopowym i wyjazdami na ferie zimowe.

Zasady akcji w tej edycji są proste, jak jej tytuł. Podmioty deklarujące udział, przygotowują pakiety produktów lub usług turystycznych, które w drugi weekend marca, oferowane będą klientom w cenach co najmniej o 50 proc. niższych od tych, obowiązujących w cennikach na co dzień. Przy czym oferta promocyjna może obejmować jedynie produkty i usługi turystyczne, które znajdują się w stałej ofercie.Deklarację udziału w przygotowanej i koordynowanej przez Polską Organizację Turystyczną akcji, przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną i gestorzy atrakcji turystycznych, mogą zgłaszać, wypełniając formularz online na stronie www.polskazobaczwiecej.pl.
Warunki uczestnictwa zostały szczegółowo określone w regulaminie.
Wszelkie kwestie organizacyjne można na bieżąco doprecyzować komunikując się mailowo, adres: polskazobaczwiecej@pot.gov.pl.

Dla ułatwienia w kilku punktach przypominamy tok postępowania wymagany do zakwalifikowania się do grona Partnerów „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”.
  1.  Koniecznie należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie www.polskazobaczwiecej.pl
  2.  Wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony pod tym samym adresem. Dokonać tego należy najpóźniej do 13 lutego.
  3. W odpowiedzi na zgłoszenie, organizator prześle informacje o zakwalifikowaniu do grona partnerów akcji do 14 lutego.
  4.  15 lutego partnerzy akcji zamieszczają oferty promocyjne na swoich stronach internetowych, a od 21 lutego rozpoczynają sprzedaż,
  5.  Weekend za pół ceny rozpoczyna się 09.03.2018 r. od godz. 17.00 i trwa do północy 11.03.2018 r.
  6. Od dnia rozpoczęcia sprzedaży, z informacją o partnerach akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”, klienci będą mogli zapoznać się na stronie internetowej organizatora www.polskazobaczwiecej.pl


HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon