rotator 11
Koperta

10 urodziny LOT "Mariny"

Dziesięć lat temu (17 czerwca 2008 roku), w Ślesinie, z inicjatywy trzech samorządów: Powiatu Konińskiego, Miasta i Gminy Ślesin oraz Miasta Konina powstała Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”. Do dziś pełni ona funkcję platformy współpracy między samorządami, podmiotami gospodarczymi i stowarzyszeniami działającymi na rzecz turystyki.
 
Podsumowania działalności Stowarzyszenia dokonano 12 czerwca br. podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”. Dziesięć lat temu LOT „Marina” liczyła 24 członków, dzisiaj skupia 61 podmiotów. „Cieszy nas fakt, że z roku na rok liczba członków Stowarzyszenia rośnie. Zależy nam na tym aby branża widziała efekty naszej działalności a tym samym korzyści z członkostwa. Nie zawsze da się je przeliczyć na finanse ale są one widoczne a branża turystyczna chce się jednoczyć i działać wspólnie na rzecz turystyki w regionie” – zapewnił Prezes Zarządu Marek Zawidzki.
 
Stowarzyszenie od początku swego istnienia stawia za główny cel promocję walorów turystycznych regionu konińskiego i konsekwentnie ją realizuje. Może w swym dorobku pochwalić się kilkoma sukcesami. Na szczególną uwagę zasługuje prowadzone od 2010 roku Centrum Informacji Turystycznej w Koninie. Jakość obsługi turysty oraz realizowane zadania zostały nagrodzone certyfikacją Polskiego Systemu Informacji Turystycznej na trzy gwiazdki. Pracownicy informacji turystycznej informują o walorach, bazie i sferze usług turystycznych, atrakcjach i aktualnych wydarzeniach w regionie różnymi kanałami: bezpośrednio, telefonicznie i e-mailowo a także poprzez media społecznościowe, aktualizowaną na bieżąco stronę internetową, narzędzie newsletter ’a czy też na stoiskach imprez plenerowych i targowych.  Należy tutaj podkreślić ogromną rolę Powiatu Konińskiego i Miasta Konina - samorządów, które dofinansowują funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej.
 
Organizacja z powodzeniem pozyskuje zewnętrzne środki krajowe i unijne na realizację zadań. Dzięki wsparciu unijnemu przeprowadzono w regionie szkolenia z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej, a to właśnie agroturystyka zyskuje zaufanie i uznanie coraz większej rzeszy turystów. Z kolei środki krajowe pozwoliły na organizację licznych przedsięwzięć turystycznych. „Zdobyliśmy zaufanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To w naszym regionie odbyły się imprezy na skalę wojewódzką a my byliśmy ich organizatorami.  Mowa o wojewódzkim otwarciu sezonu wodnego w  Ślesinie czy też konferencji „Turystyka rowerowa w Wielkopolsce”” – podsumował Prezes Zarządu Marek Zawidzki.
 
Ponadto od 9 lat Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” organizuje największy w regionie spływ kajakowy szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. To już znana w regionie marka imprezy. Co roku ilość chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. A spływ jest „niemały” bo zakłada udział 120 uczestników w 60 kajakach.
 
Działania te, sukcesy i zakładane cele zostały osiągnięte nie tylko przy wsparciu samorządów ale także dzięki zasługom działaczy Stowarzyszenia. 12 czerwca, we wtorek, podczas Jubileuszowego spotkania Prezes Zarządu Marek Zawidzki wręczył podziękowania i wyróżnienia osobom, które były założycielami Stowarzyszenia i do dziś wytrwale wspierają jej działalność w strukturach organizacji.
 
„Szczególne podziękowania za zasługi w dziele utworzenia i kierowania Lokalną Organizacją Turystyczną ,,Marina’’ kieruję do Pani Małgorzaty Waszak - pomysłodawczyni, założycielki i wieloletniej szefowej Stowarzyszenia. Chociaż nie mogła tu dzisiaj z nami być to mam taką nadzieję, że znajdzie się odpowiedni czas i miejsce abym mógł osobiście w imieniu Zarządu przekazać to wyróżnienie oraz słowa uznania” – powiedział Prezes Zarządu Marek Zawidzki.
 
Kolejne podziękowania za inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia i zaangażowanie w pracę Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej ,,Marina’’ przekazano działającym nieprzerwanie od 10 lat w Zarządzie - Pani Wandzie Musiał oraz  Panom: Mariuszowi Zaborowskiemu i Andrzejowi Łąckiemu.
 
Nie zapomniano również o osobach, które 10 lat temu uczestniczyły w zebraniu założycielskim i do tej pory wspierają Stowarzyszenie pozostając w gronie jego członków lub też służą wsparciem i dobrą radą. Podziękowania wręczono Panom: Stanisławowi Maciejewskiemu, Romanowi Byczykowi, Stanisławowi Lewandowskiemu i Lechowi Szymczakowi a także Paniom: Małgorzacie Kozickiej i Ewelinie Rapeła. „Wiele jeszcze wyzwań i pracy przed nami, ale z taką załogą na pokładzie „Mariny” chce się pracować i osiągać wspólne cele” – tak podsumował podziękowania Prezes Zarządu Marek Zawidzki.
 
Podczas Walnego Zebrania Członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium a także przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich, które obowiązywać będą od 2019 roku.
 
Wyjątkowe bo Jubileuszowe Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” zakończono rejsem statkiem „Pawełek” po Jeziorze Ślesińskim i Mikorzyńskim.
 

10 urodziny LOT
HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon