rotator 11
Koperta

Walne Zebranie Członków

Włodarze gmin, właściciele obiektów noclegowych oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne w regionie konińskim spotkali się na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA. Posiedzenie głównych interesariuszy rynku turystycznego odbyło się 5 czerwca br. w Hotelu Atut w Licheniu Starym.
 
Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA było okazją do wręczenia certyfikatów udziału w projekcie „Pełno(s)prawni turyści. Baza noclegowa dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w mieście Konin i powiecie konińskim”. Certyfikat z rąk Pani Zuzanny Janaszek – Maciaszek oraz Macieja Wiatrowskiego z Fundacji PODAJ DALEJ otrzymali: Hotel Atut ****, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Gwarek, Blues Hostel, Hostel Kleczewska Malta oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie.
 
Podczas Walnego Zebrania Członków przyjęto zarówno sprawozdanie finansowe jak i z działalności Stowarzyszenia za rok 2018. Stowarzyszenie realizowało w tym czasie projekty finansowane ze środków z budżetu Miasta Konina, Powiatu Konińskiego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Najważniejszym zadaniem podjętym w roku sprawozdawczym było prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Koninie. Ponadto LOT MARINA zorganizowała IX spływ kajakowy szlakiem Wielkiej Pętli Wielkopolski oraz projekt „Pełnosprawni turyści”, który pozwolił na zweryfikowanie obiektów noclegowych regionu konińskiego pod kątem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie promowało atrakcje regionu konińskiego oraz działalność jej członków bezpośrednio podczas Targów „Tour Salon” w Poznaniu oraz „Wypoczynek” w Toruniu a także pośrednio udostępniając materiały na Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie. Udział w imprezach plenerowych, działalność wydawnicza, organizacja konkursów oraz relacje w mediach społecznościowych to część działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych na rzecz promocji atrakcyjnego turystycznie regionu. Zrealizowane działania oraz pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej zadecydowały o uzyskaniu przez Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej MARINA absolutorium za rok 2018. Podczas Walnego Zebrania omówiono również  budżet oraz plan działania na rok 2019.
 
 
Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon