rotator 11
Koperta

Docenili piękno okolicy


Zakończyła się IV edycja konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”. Zadaniem uczestników było nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego dotyczącego ciekawych, a mało znanych zakątków Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu. Inicjatorem i głównym organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Konkurs prowadzono we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” i Oddziałem PTTK w Koninie. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina Józef Nowicki oraz Starosta Koniński Małgorzata Waszak.
 
Konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży, tym bardziej, że można wykonać ciekawą pracę w ramach gimnazjalnych projektów edukacyjnych. Dzięki temu uczniowie doskonalą umiejętności pracy zespołowej, mogą baczniej zwracać uwagę na piękno najbliższej okolicy, opisać ciekawe miejsca i obiekty, i zaprezentować opracowane materiały na forum klasy lub szkoły, a dzięki Konkursowi także szerszej publiczności. Do konkursu zgłosiło się 37 uczestników z 11 gimnazjów. Prace konkursowe wykonało 28 uczestników z 8 gimnazjów z terenu Konina i regionu konińskiego. Przygotowano 13 prac – w tym 9 prezentacji multimedialnych oraz 4 filmy.
 
Wręczenie nagród, wyróżnień oraz dyplomów dla uczestników konkursu odbyło się w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół CKU w Koninie. Podczas spotkania uczestnicy i goście mieli możliwość obejrzeć najlepsze  prace konkursowe. Komisja Konkursowa wysoko oceniła wszystkie prace, ale w sposób szczególny wyróżniła prace, które wymagały dużego wkładu pracy i które w sposób ciekawy, a jednocześnie prawie profesjonalny pokazały mało znane i atrakcyjne miejsca naszego regionu.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Marek Zawidzki – sekretarz Miasta Konina, Witold Nowak – naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Koninie, Iga Janiszewska-Pawlak - przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”, uczestnicy konkursu wraz z opiekunami oraz młodzież Zespołu Szkół CKU w Koninie.

Nagrody główne ufundowali: Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński. Pozostałe  nagrody, wyróżnienia i upominki przygotował Dyrektor ZS CKU z pomocą sponsorów.

Prace uczniów oceniała Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący Jury: Andrzej Łącki – prezes PTTK Oddział w Koninie
Członkowie:

  • Iga Janiszewska – Pawlak – przedstawiciel LOT „Marina”,
  • Marta Juszczak – Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU,
  • Waldemar Szymczak – nauczyciel przedmiotów turystycznych ZS CKU,
  • Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU.

Po zakończeniu ceremonii wręczania nagród i dyplomów uczestnicy, goście i organizatorzy spotkali się przy słodkim poczęstunku. W rozmowach kuluarowych wszyscy podkreślali znakomitą oprawę i organizację uroczystości. Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” jest jednym z najciekawszych przedsięwzięć tego typu w regionie. Z pewnością warto kontynuować i wzbogacać imprezę o nowe elementy. Podczas rozmów podkreślano bardzo duże zaangażowanie zarówno organizatorów jak i uczniów oraz nauczycieli z poszczególnych szkół. Takie opinie cieszą Komisję Konkursową i dyrektora Zespołu Szkół CKU – i już dziś zapowiedziano następną edycję Konkursu.
 
Opracowanie: Jan Wawrzyniak  - wicedyrektor ZS CKU w Koninie

Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie

Zdjęcia: LOT „Marina”


Wyniki końcowe Konkursu 2014  na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”
 
W kategorii PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Nagrody za następujące prace:
                 1.  „Tędy szła historia - Szlakiem Powstania Styczniowego….”
                   autorzy: Milena Szklarska, Beata Mularska, Ola Waszak
                   Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach
                   opiekunowie: mgr Ewa Kocent, mgr Ilona Wiznerowicz
 
                  2. „Żychlin  - Małe miasteczko z wieloma zabytkami”
                 autorzy: Jakub Pawłowski, Jakub Ligocki, Adrian Silny
                 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie
                  opiekun: mgr Patrycja Szymczak
 
           3. „Stare Miasto czyli piękne okolice Konina”
                   autorzy: Oliwia Dymowska, Sonia Peplińska
                   Gimnazjum w Starym Mieście
                   opiekun: mgr Agata Wiśniewska
 
Wyróżnienie za pracę:
           1.  „Przewodnik po okolicy - Żdżary – Wyszyna ….”
                      autorzy: Katarzyna Piaskowska, Magdalena Piaskowska
                      Gimnazjum w Liścu Wielkim
                      opiekun: mgr Dariusz Wróblewski
 
W kategorii FILM
Nagroda za pracę:
          1.  „Piękne miejsca gminy Stare Miasto”
          autorzy: Norbert Kaszuba, Krystian Maciejewski
          Gimnazjum w Liścu Wielkim
          opiekun: mgr Dariusz Wróblewski
 
Wyróżnienie za prace:
           1.  „Konin - moje miejsce na ziemi…”
           autorzy: Oliwia Bogacz, Aleksandra Szubert, Paulina Dzióbczyńska
           Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie
           opiekun: mgr Małgorzata Klimek - Jaszczak
 
Pozostałym zespołom przygotowano podziękowania za prace:
1.      „Golina”
          autor: Julia Grzelak
          Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie
          opiekun: mgr Urszula Jeziorna
 
2.      „Moje Kolno”
          autor: Monika Purol
          Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie
          opiekun: mgr Urszula Jeziorna
 
3.      „Piękna nasza Ziemia Władysławowska”
          autorzy: Justyna Marszał, Justyna Urzędowska
          Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego we Władysławowie
          opiekun: mgr Teresa Ratajczyk
 
4.      „Piękno Gminy Stare Miasto”
           autorzy: Natalia Zaroda, Aneta Rzewska
           Gimnazjum w Liścu Wielkim
           opiekun: mgr Dariusz Wróblewski
 
5.      „Stare Miasto a w nim…”
            autorzy: Agata Dopieralska, Paulina Olejnik, Klaudia Szykowna, Hubert Kwitowski
            Gimnazjum w Starym Mieście
            opiekun: mgr Agata Wiśniewska
 
6.      „Film o Koninie”
            autorzy: Emilia Nowak, Hubert Poszwa
            Gimnazjum im. M. Kopernika w Golinie
            opiekun: mgr Urszula Jeziorna
 
7.      „Konin” – film
              autor: Natalia Wróbel
              Gimnazjum nr 2 im. Polskich Alpinistów w Koninie
              opiekun: mgr Małgorzata Klimek - Jaszczak
 
Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom.
HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon