rotator 11
Koperta

Dobre widoki dla turystyki


We wtorek, 20 grudnia 2016 br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia współpracy między Lokalną Organizacja turystyczną „Marina” reprezentowaną przez Marka Zawidzkiego – Prezesa LOT '”Marina” oraz Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie reprezentowanym przez Krzysztofa Pachciarza – Dyrektora ZS CKU. Na spotkaniu obecni byli również członkowie zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”: Andrzej Łącki, Waldemar Jaskólski, Piotr Jasiak oraz Bogdan Boroński, a także Wicedyrektor ds. Organizacyjnych ZSCKU Jan Wawrzyniak.

Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy w zakresie upowszechniania nauki, edukacji i wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu,  krzewienia turystyki oraz aktywnych form wypoczynku, a także propagowanie wiedzy o Koninie i regionie. Ponadto szerzenie kultury,  turystyki, sztuki, kształtowanie postaw społecznych, kształtowanie  umiejętności organizacji imprez turystycznych oraz propagowanie działalności wspomagającej  rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Pragniemy edukować młodzież. Umowa ma wzmocnić relacje między LOT „Marina” i ZSCKU w Koninie. Ma ona precyzować współpracę w zakresie promocji turystyki oraz kształcenia kadr dla turystyki, a także poszerzyć współpracę o nowe formy tj. wspólne przedsięwzięcia – mówi Marek Zawidzki, Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”.

W ramach porozumienia Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie zobowiązała się między innymi do opieki nad klasami turystycznymi, udzielania konsultacji w sprawach związanych z turystyką lokalną, współudziału w organizacji konkursów o charakterze poznawczym i związanym z historią, geografią i turystyką w regionie, pomocy w organizacji kursów i szkoleń w zakresie turystyki, propagowania imprez turystycznych i zdrowego trybu życia wśród młodzieży oraz pomocy w organizacji praktyk zawodowych. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie będą mieli możliwość skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką, którą zapewni im LOT „Marina” poprzez organizację staży, praktyk oraz spotkań warsztatowych.

Natomiast Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie zobowiązał się m.in. do propagowania wśród uczniów i pracowników ofert i informacji o działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie, współorganizacji przedsięwzięć i imprez turystycznych, udziału uczniów wraz z opiekunami w organizowaniu wybranych imprez turystycznych oraz  spotkań promujących region koniński, a także udział w organizowanych  imprezach plenerowych. Przygotowania do podpisania umowy trwały trzy lata. Działania LOT „Marina” wpisują się w działalność ZSCKU w Koninie. Współpraca daje większe możliwości realizacji założeń LOT „Marina” oraz ZSCKU w Koninie – mówi Krzysztof Pachciarz, Dyrektor ZSCKU w Koninie.

Poprzednie Zdjęcie
Następne Zdjęcie
HerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerbHerb
Realizacja LM Internet
projekt graficzny Artilon